Afbeelding invoegen
 
Het Job Demands & Resources model, of WEB model is een model dat de werking van het welzijn van werknemers bestudeert. Het model bestaat uit twee hoofdelementen: functievereisten en functiemiddelen. Functievereisten gaan over de fysieke, sociale of emotionele kenmerken van de functie en werkomgeving. De functiemiddelen omvatten organisatorische of sociale factoren die de medewerker helpen om doelstellingen na te streven. Hoe de balans is tussen deze twee factoren zegt veel over de ervaren stresslevels en het welzijn van de werknemers.
 
Positieve uitkomsten zijn onder andere: hogere productiviteit, minder verzuim en goede werkrelaties.
 
Negatieve uitkomsten: gebrek aan focus, meer fouten en meer verzuim.
 
Leuk zo'n model, maar wat kan ik ermee? Wat betekent het voor mij of voor onze organisatie?

We worden overvoerd met modelletjes, kleuren en andere theoretische oplossingen en benaderingen. Deze zijn vooral gericht op het beter begrijpen van groepsdynamica en het begrijpen (in een hokje plaatsen) van "de ander". Dit leidde tot het afschuiven van de individuele verantwoordelijkheid. (Oh ja, maar jij bent geel, dus wij begrijpen elkaar niet......) Er was dus behoefte aan een andere benadering, een instrument dat aanzet tot zelfinzicht, reflectie én actie.

Het WEB-model is een van de basiselementen van de Werkenergieanalyse, het instrument dat volledig aansluit op het individu. In plaats van de organisatie, staat de individuele medewerker centraal. De medewerker wordt gestimuleerd om leiding te nemen over zijn eigen rol binnen óf, als dat niet kan, buiten de organisatie. Dit geeft overzicht, inzicht en uitzicht: noodzakelijke ingrediënten om te blijven ontwikkelen!