Afbeelding invoegen

De Werkenergieanalyse® is een effectief instrument om inzicht te krijgen in het niveau van toewijding, vitaliteit, betrokkenheid en daardoor duurzame inzetbaarheid van teams en individuele medewerkers.

 De Werkenergieanalyse® geeft inzicht in de belangrijke zaken op zowel organisatie- en functieniveau, waardoor er met de analyse effectieve trainingen of een coachtraject ingezet kan worden.

De Werkenergieanalyse® wordt als nulmeting voor optimalisatie van de individuele en teamprestatie. Resultaten van de ingezette verbeteracties zijn met een eindmeting duidelijk zichtbaar.

Download de folder

 


Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
De Werkenergieanalyse® is gebaseerd op:
 • Het Job demands-resources model
 • Positieve psychologie
 • Bevlogenheidsonderzoek door Arnold Bakker – Erasmus Universiteit Rotterdam (10.000 mensen)
 • Flow door Mihaly Csikszentmihalyi
 • 7 Eigenschappen van Covey
 • 80/20 regel van Pareto
 
De Werkenergieanalyse® staat geregistreerd in de Toolbox Duurzame Inzetbaarheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
 

Het instrument bestaat uit drie onderdelen:

 •  Een online vragenlijst. De individuele medewerker vult een vragenlijst in, die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.
 • De werknemer ontvangt een persoonlijke rapportage met diverse scores op het gebied van stress, energie en betrokkenheid.
 • Er vindt een persoonlijk coachgesprek plaats.  Tijdens dit gesprek worden de resultaten besproken, achterhalen we de oorzaken en stellen actiepunten op. In het Persoonlijk Prioriteitenplan wordt vastlegt welke vervolgstappen moeten worden ondernomen op de besproken doelgebieden.

 
Wat levert de werkenergieanalyse op?
 • Betere energiebalans, tevredenheid en motivatie 
 • Inventarisatie overtuigingen en patronen 
 • Hogere bevlogenheid 
 • Leren realistische doelen te stellen en keuzes te maken 
 • Formuleren van loopbaanstappen
 • Vaststellen van opleidingsbehoefte
 Afbeelding invoegen 

Weet jij waar jij energie van krijgt in je werk?
Heb jij een goede energiebalans?
Weet jij wat je echt anders wilt in je werk?

Je krijgt antwoord op deze vragen, door het maken van de werkenergieanalyse. Deze analyse samen met 1 coachgesprek is een zeer effectieve methode voor een persoonlijk loopbaanadvies. Doordat we tegelijkertijd een persoonlijk ontwikkelingsplan maken, kun je direct na afloop  aan de slag met jouw acties. 
Afbeelding invoegen