In company-trainingen

Binnen elke organisatie heerst een eigen unieke sfeer en cultuur. Binnen teams speelt een eigen dynamiek. Om te zorgen dat ieder teamlid optimaal tot zijn recht komt is het goed om tijd te besteden aan de manier waarop binnen de organisatie en teams met elkaar wordt omgegaan.
 
Bij mijn opdrachtgevers begin ik dan ook graag met een nul-meting. De WerkEnergieanalyse®. De Werkenergieanalyse® is een analyse-instrument dat eenvoudig online kan worden ingevuld. De gegenereerde rapportage geeft een visuele weergave van energie- en stressbronnen op zowel organisatie- als functieniveau. Klanten en opdrachtgevers geven aan dat de analyse hen aanspreekt vanwege de concreetheid en toepasbaarheid. Zij krijgen door de analyse de gelegenheid om met hun medewerker te bespreken welke vervolgacties echt nodig zijn in de vorm van coaching of training. Deze werkwijze bespaart tijd en geld.
 
Vervolgens gaan we op individueel niveau én op organisatie- en teamniveau aan de slag en scheppen helderheid in de samenwerking. Vaak ligt de oplossing meer voor de hand dan we denken. Een eenvoudige herverdeling van taken kan al een impactvolle verandering teweegbrengen.


 
Afbeelding invoegen
 
 
Afbeelding invoegen  
 

 
 
Talentontwikkeling
 
Beter worden in waar je van nature goed in bent.
Focus op wat energie geeft,
Mensen inzetten vanuit hun kracht. 
 
Klinkt allemaal aantrekkelijk en ook als schoten voor open doel. Maar ja, hoe pak je dit praktisch aan binnen een draaiende organisatie?
 
Veel van de HR-taken (of bij de leidinggevende) zijn gericht op die medewerker die wat minder productief of ziek is. Dan komt wet- en regelgeving om de hoek kijken en worden we "vink-vee". 90% van de medewerkers blijft hierdoor buiten het aandachtsveld van HR terwijl juist bij die medewerkers een enorme potentie ligt!
 
Afgelopen jaren heb ik veel ervaring mogen opdoen in het verbeteren van teamprestaties. De sleutel ligt veelal bij het volledig verleggen van aandacht. 

Onderdelen:
Talentanalyse team en individueel.
Synergie-sessies, focus op voorhanden zijnde kwaliteiten. 

Als HR, als leidinggevende of als team aan de slag met talentontwikkeling? Ik ondersteun jullie graag.