Spoor 2 begeleiding, voor langdurig zieke medewerkers op weg naar nieuwe mogelijkheden.

De re-integratiebegeleiding in zowel eerste als tweede spoor voldoet aan alle door het UWV gestelde eisen. In samenspraak met werkgever en werknemer is er rapportage op proces.  
 
Vaste onderdelen van de re-integratiebegeleiding zijn onder andere vaststellen van Persoons- en Zoekprofiel, arbeidsmarktanalyse, training sollicitatievaardigheden en jobhunten, en gedurende het traject volledige toegang tot de meest geavanceerde vacature-searchengine Jobport. 
 
In alle gevallen is er sprake van maatwerk en wordt er aangesloten bij de individuele situatie. De begeleiding in Spoor 2 is altijd gericht op de kortst mogelijke weg naar een nieuwe betaalde werkomgeving die duurzaam aansluit bij de belastbaarheid van de medewerker.
 
Vanuit de wetgeving heeft de werkgever de verplichting om jou te ondersteunen bij jouw terugkeer naar werk. We spreken dan van re-integratie eerste spoor (terug naar maximale inzetbaarheid bij de eigen werkgever) óf re-integratie tweede spoor (terug naar maximale inzetbaarheid op een andere werkplek buiten de eigen organisatie)

Van jou wordt ook een inspanning verwacht. Door samen met mij te gaan onderzoeken wat je nog wel kan én wat je wil, in plaats van naar wat er vanuit de wetgeving moet, ontstaat er ruimte voor nieuwe perspectieven.
 
Zet deze interventie zo vroeg mogelijk in om geen potentiële kansen te missen. Wanneer een traject rond de negende maand van de ziekte ingezet wordt zijn de beste resultaten te behalen.
 

 
 

 

Contact