Kiezen of verliezen? - woensdag 26 december 2018

In een aantrekkende economie als de onze, neemt de arbeidsmobiliteit steeds verder toe. Wanneer werknemers er voorheen  voor kozen om, voor de zekerheid, bij dezelfde werkgever te blijven zitten, wordt er nu steeds vaker "buiten de deur” gekeken.

Veel werkgevers merken dat het steeds lastiger wordt om de juiste kandidaat te bereiken en plaatsen op creatieve wijze vacatures met de meest verrassende taakcombinaties / functieomschrijvingen. De werkgever zou eigenlijk  moeten onderzoeken welke kwaliteiten er reeds in huis zijn en werken aan optimale inzet van de talenten van de medewerkers, maar neemt daar veelal de tijd niet voor.

Werknemers zouden daarentegen opener moeten zijn over hun wensen, verlangens en ambities én oog hebben voor hun eigen rol in het nemen van verantwoordelijkheid voor de invulling van hun eigen werkzaamheden.   De werknemer zou de vraag moeten stellen, op welke manier kan ik mijn talenten nog beter tot hun recht laten komen? Van welke werkzaamheden krijg ik nou écht energie? Heel vaak lopen medewerkers onnodig weg, omdat ze simpelweg de meest voor de hand liggende optie niet meer zien. Stel jezelf de vraag; Komen al mijn kwaliteiten uit binnen de werkzaamheden die ik nu doe, én wat kan ik daar binnen mijn huidige werkomgeving aan doen?

Maar ja… Dan moet je als werknemer wél eerst weten waar je goed in bent, waar je energie van krijgt, wat voor jou essentieel is in je werk. Vanuit welke waarde en overtuigingen wil jij werken? Aan welke voorwaarden moet een werkomgeving voldoen om jou optimaal tot je recht te laten komen?

Als werkgever, moet je het lef hebben te investeren in medewerkers om te checken of zij helemaal goed op hun plek zitten. Ben jij bereid te investeren, zelfs als dat zou kunnen betekenen dat medewerkers alsnóg voor een andere werkomgeving zouden kiezen? Durf jij als werkgever, de vaste taakomschrijvingen los te laten en mensen in te zetten op waar zij van nature goed in zijn? Durf jij hen te stimuleren daar zelfs béter in te worden?

Werkgever en werknemer staan, vaak onnodig, met regelmaat in een spagaat, kijken beiden de andere kant op en hebben geen oog meer voor de mogelijkheden van en met elkaar. Veelvuldig lopen deze situaties uit op een arbeidsconflict of langlopend ziekteverzuim. Een onwenselijke situatie met minimaal twee verliezers.

Wat wordt het voor 2019? Kiezen óf verliezen?

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >