Voorkomen is béter! - zaterdag 1 juni 2019

"Burnout is te voorkomen!" was de stelling op diverse fora van professionals uit de HR, zorg en arbodiensten. 82% van de behandelaars, arbodiensten, en HR mensen waren het eens met de stelling. (bron LinkedIn) 
Toch loopt 13% (Bron CBS) van de Nederlandse beroepsbevolking met ernstige klachten rond en we doen er niks aan!  
De zorg is echter zo op het vergoedingenstelsel van de verzekeraars ingericht,dat het "verdien-model" van de behandelaars leidend is bóven het belang van preventie bij de cliënt. De behandelaars worden pas betaald als de mensen al ziek zijn. Een slechte impuls voor preventie. 

De gemiddelde duur bij stress gerelateerde uitval zoals burnout is 196 dagen. (bron CBS)  Werkgevers staan niet stil bij de kosten van vervanging, inwerktijd, hogere werkdruk binnen het team met kans op nóg meer uitval. Werkgevers zijn vooral bezig met overleven en investeren in product, sales en verhogen van de service richting hun klant. Logisch dat hier een extra stapje van de medewerker gevraagd wordt. Onbedoeld gaan werkgevers en leidinggevenden dan nog wel eens voorbij aan de menselijke factor. Het resultaat is leidend en wie het precies uitvoert is van minder belang, als het maar gebeurt!

Burnout is het resultaat van de som van de manier waarop mensen met zichzélf én waarop we met elkaar omgaan. De eerste stap om uitval terug te dringen is stress en werkdruk-beleving binnen uw organisatie bespreekbaar te maken. Voorkomen dat uw medewerkers uitvallen is gewoon béter. 
Duurzame bedrijven investeren meer en meer in duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers en investeren in preventie. Investeren in preventie is niet alleen duurzamer, socialer, op de lange termijn is het nog voordeliger ook. (bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid G&VW/AA/2012/3153)

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >